ALGEMENE VOORWAARDEN

Maaltijden

Na e-mail bevestiging door ‘Mi Casa Tu Tapa’ graag het geld vooraf overmaken op mijn rekening of contant betalen aan de deur, zoveel mogelijk gepast.

U kunt u bestelling tot maximaal 1 dag voor het afhalen annuleren of wijzigen.

Bij annulering op hetzelfde afhaal dag zijn er kosten aan verbonden.

Aansprakelijkheid:

-Bij levering van voedsel worden strakke richtlijnen volgens de hygiënecode en de HACCP norm.

-Na aflevering is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.

——————————————————————————————————————————————————————————

Catering (tot 12 personen)

Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door de onderhavige voorwaarden. 

Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig als die schriftelijk of per e-mail door mij, ‘ Micasatutapa’ catering zijn bevestigd.

-De offertes zijn vrijblijvend tenzij anders is overeengekomen.

-Alle genoemde prijzen zijn inclusief 6% btw.

Betaling catering:

-Na factuur/offerte akkoord door opdrachtgever, is een aanbetaling van 35% van de offerte noodzakelijk. 

Het geld overmaken op mijn rekening, Contante betaling bij levering. Mits er op de offerte andere afspraken zijn gemaakt. 

-Facturen dienen binnen 10 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet tijdig geschiedt wordt er eerst een

herinnering gestuurd. Wordt deze niet tijdig betaald dan is Micasatutapa gerechtigd om direct een vertragingsrente van 12% in rekening te brengen.

-Klachten over een factuur dienen binnen 10 dagen schriftelijk of telefonisch ingediend te worden.

Annuleringen catering:

-Bij annulering van catering binnen 48 uur voor datum wordt 50% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.

-U kunt uw bestelling of het aantal personen tot maximaal drie dagen voor de levering wijzigen.

Aansprakelijkheid:

-Bij levering van voedsel worden strakke richtlijnen volgens de hygiënecode en de HACCP norm.

-Na aflevering is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.

-Micasatutapa is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degene die hen vergezellen en /of derden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld door Micasatutapa.